Eugeissona tristis Griff., Calcutta J. Nat. Hist. 5: 101 (1845)

Eugeissona tristis Griff., Calcutta J. Nat. Hist. 5: 101 (1845)

Taxa for this name

Eugeissona tristis Griff., Calcutta J. Nat. Hist. 5: 101 (1845)