Wettinia praemorsa (Willd.) Wess.Boer, Pittieria 17: 185 (1988)

Primary tabs