Phytelephas pavonii Gaudich., Voy. Bonite, Bot.: t. 29 (1841)

Primary tabs