Phytelephas ruizii Gaudich., Voy. Bonite, Bot.: t. 15 (1841)

Primary tabs