Heterospathe brevicaulis Fernando, Kew Bull. 45: 220 (1990)

Primary tabs

    • Isotype: Luzon, Aurora Prov., Baler, Saipon Fernando 534(BH, LBC)
    • Holotype: Luzon, Aurora Prov., Baler, Saipon Fernando 534(K)