Areca laosensis Becc., Webbia 3: 191 (1910)

Primary tabs