Calyptrogyne ghiesbreghtiana subsp. glauca (Oerst.) A.J.Hend., Syst. Bot. 30: 81 (2005)

Primary tabs

  • Geonoma glauca Oerst., Vidensk. Meddel. Naturhist. Foren. Kjøbenhavn 1858: 35 (1859)
  • Calyptrogyne glauca (Oerst.) H.Wendl., Palmiers : 238 (1878)
  • =Calyptrogyne sarapiquensis H.Wendl., Palmiers : 238 (1878)