Eugeissona utilis Becc., Nuovo Giorn. Bot. Ital. 3: 26 (1871)

Primary tabs