Veitchia spiralis H.Wendl., Fl. Vit. : 270 (1868)

Primary tabs

    • =Kajewskia aneityensis Guillaumin, J. Arnold Arbor. 13: 113 (1932)